Bc. Lucie Schlesingerová

Master's thesis

Hodnotová orientace VŠ studentů (Value orientation of University students)

Value orientation of University students
Abstract:
Tato práce má teoreticko-empirický charakter a zabývá se hodnotovou orientací vysokoškolských studentů. Teoretická část se věnuje dosavadnímu poznání problematiky hodnot a hodnotových orientací. Cílem teoretické části je především pojmové porozumnění, poznání vývoje a funkcí hodnot a hodnotových orientací, dále vymezení faktorů, které mají na hodnoty a hodntovou orientaci největší vliv a vymezení přístupů …more
Abstract:
This thesis has theoretical and empirical charakter and delimitates value orientation of University students. The theoretical part deals with previous understanding value and value orientation problems. The aim of theoretical part is especially conceptual understanding, knowing emergence and functions of value and value orientation, also elimitates factors, that influence value and value orientation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta