Ing. Kamil Čonka, Ph.D.

Doctoral thesis

Organochlorinated persistent pollutants in the environment, food and human population

Organochlorinated persistent pollutants in the environment, food and human population
Abstract:
Studie zátěže životního prostředí a expozice lidské populace žijící ve vybraných oblastech na Slovensku (Košice, Krompachy, Nemecká, Šaľa) s hutními a chemickými závody a spalovnami odpadů analýzou vzorek ovzduší, půdy, sedimentů, krmiv, potravin, krevního séra a mateřského mléka.
Abstract:
The study of the burden of the environment and the exposure of the human population living in selected areas in Slovakia (Košice, Krompachy, Nemecká, Šaľa) with metallurgical or chemical plants or waste incinerators by analysing air, soil, sediment, feed, food, blood serum and breast milk samples.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 9. 2014
  • Supervisor: Ing. Anton Kočan, CSc.
  • Reader: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., prof. MUDr. Milena Černá, DrSc., Dr. Alexander Kotz

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta