Alexandra Škrabalová

Bakalářská práce

Obec jako samosprávný celek a její hlavní úkoly v krizových situacích

Municipality and its Main Duties in Crisis Situations
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce ,,Obec jako samosprávný celek a její hlavní úkoly v kri-zových situacích" je popis a analýza jednotlivých krizových situací v obci Lobodice. V teoretické části se zaměřím na legislativu související s územní samosprávou a charakteristiku základních a vyšších územních samosprávných celků. Dalším bodem teoretické časti, bude definovat mimořádné události a částečně popsat …více
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis "Municipality and its main duties in meeting the needs of its citizens in emergencies" is description and analysis of different types of emergencies in Lobodice village. The theoretical part deals with the municipality lawmaking and definition of basic and higher zoning municipalities. It also focuses on emergency situation analysis and describe its process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Maňásek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škrabalová, Alexandra. Obec jako samosprávný celek a její hlavní úkoly v krizových situacích. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe