Linda GONDOVÁ

Bakalářská práce

Analýza rizík podľa programu Chytré mesto aplikovaná na mesto Banská Bystrica

Risk Analysis by the Programme Smart Cities Applied in Banská Bystrica
Anotace:
Obsah práce je zameraný na analýzu rizík, ktoré ohrozujú trvalo udržateľný environmentálny rozvoj miest a ich elimináciu v rámci programu Chytré mesto. Teoretická časť sa venuje okrem vysvetlenia základných pojmov krízového a strategického riadenia aj objasneniu základnej ideológií, vzniku a legislatívy podporujúcej program Chytré mesto. Praktická časť je zameraná na analýzu vnútorného a vonkajšieho …více
Abstract:
Concept of this work focuses on the analysis of risks, that threaten environmental sustainibility of cities and their elimination by Smart city programme. The teoretical part explains beside basic ideas of the risk and strategic management also ideology, clarification and legislation which supports Smart city programme. The base of practical part is made by internal and external evironment analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Šafařík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GONDOVÁ, Linda. Analýza rizík podľa programu Chytré mesto aplikovaná na mesto Banská Bystrica. Uherské Hradiště, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik

Práce na příbuzné téma