BcA. Karolína Vyhnálková

Bakalářská práce

Návštěvnost vysokoškoláků v divadle v Pardubicích

Attendance of college students in the theater in Pardubice.
Anotace:
Cílem předkládané práce je analýza vztahů vysokoškolských studentů k divadlu se zaměřením na Východočeské divadlo Pardubice a následné doporučení divadlu, jak vysokoškoláky motivovat k návštěvě divadla a udržet je jako jeho stálé návštěvníky. Toto téma jsem si vybrala, protože mne zajímá propad mezi počtem diváků středoškolského věku a diváků vysokoškolského věku, a jeho možné řešení. Pardubice jsou …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyse the relationships between university students and the theatre with a focus on the East Bohemian Theatre in Pardubice and subsequent recommendations to the theatre how to motivate college students to visit the theatre and keep them as regular customers. I chose this topic because I am interested in the slump between high school students and college students …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2016
  • Vedoucí: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Lucie Abou

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/d29t6/