Vojtěch Procházka

Bakalářská práce

Analýza možností zakládání klastrů v turismu v ČR s komparací s činností organizace destinačního managementu

Analysis of possibilities of establishing clusters in tourism in the Czech Republic with the comparison with the activities of destination management organizations
Anotace:
Práce se zabývá problematikou možnosti zakládání klastrů v České republice v turismu. Důležitou součástí je také rozbor jednotlivých pojmů a vysvětlení jejich významů. V práci je uveden příklad organizace destinačního managementu a klastru. V závěru práce je zpracován návrh pro změnu legislativy.
Abstract:
The work deals with the possibilities of setting up clusters in the Czech Republic in tourism. Important part is the analysis of concepts and explain their meanings. The work is an example of a destination management organizations and cluster. The conclusion is drawn proposal for legislative changes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička
  • Oponent: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze