Theses 

Prioritní země české rozvojové spolupráce – Bc. Pavla Šnajdrová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavla Šnajdrová

Master's thesis

Prioritní země české rozvojové spolupráce

Priority countries of the Czech Development Cooperation

Abstract: Tato diplomová práce se věnuje zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v kontextu jejich prioritních zemí. V první části popisuje problematiku rozvojové spolupráce a kritéria výběru prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Druhá část hodnotí objem finančních prostředků poskytnutých do prioritních zemí a efektivitu rozvojové spolupráce na základě rozvojových ukazatelů. Třetí část práce se zaměřuje na analýzu výpovědí jednotlivých aktérů zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.

Abstract: This dissertation is concerned with the development cooperation of the Czech Republic and its priority countries. First part describes issues related to the development cooperation and the criteria for the selection of priority countries of foreign development cooperation of CR. Second part assesses the amount of financial aid provided to these priority countries. Furthermore, it evaluates the efficiency of the development cooperation based on the aims and objectives stated in the official documents of foreign policy of CR. And finally the third part analyses testimonies of individual participants of foreign development cooperation of the Czech Republic.

Keywords: zahraniční rozvojová spolupráce, oficiální rozvojová pomoc, bilaterální spolupráce, prioritní země

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Go to top | Current date and time: 11. 12. 2017 08:50, Week 50 (even)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz