Phu Ma Quoc

Bakalářská práce

Design and Numerical Modeling of Impact Attenuator

Design and Numerical Modeling of Impact Attenuator
Anotace:
The main objective of this thesis is develop an Impact Attenuator for the car racing Formula Student competition by designing and performing Crash test simulation numerically. The thesis studies into the rules and requirements of Formula Student for the car design with the emphasis on the Impact Attenuator. A number of designs made of Aluminum Honeycomb material are proposed and tested using Finite …více
Abstract:
The main objective of this thesis is develop an Impact Attenuator for the car racing Formula Student competition by designing and performing Crash test simulation numerically. The thesis studies into the rules and requirements of Formula Student for the car design with the emphasis on the Impact Attenuator. A number of designs made of Aluminum Honeycomb material are proposed and tested using Finite …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Zdeněk Poruba
  • Oponent: Michal Šofer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Aplikovaná mechanika

Práce na příbuzné téma