Mgr. et Mgr. Vojtěch Drašnar

Bakalářská práce

Sociometrický test středoškolských studentů na malém městě

Sociometric test of high school students in a small town
Anotace:
Tato práce se zaměřila na zjišťování vztahu studentů ve dvou třídách střední školy na malém městě. Stanovuje preferované, marginalizované a vedoucí osoby obou skupin a ukazuje jejich pozici v těchto kolektivech. První část práce se zabývá stanovením obecné definice sociometrie a pojetím Jacoba L. Morena, zakladatele sociometrie jako vědní disciplíny. Také se zde obecně zaměřuji na sociometrický test …více
Abstract:
This thesis is focused on identifying the relationship of two high school classrooms in a small town. The aim is to find the most preferred, marginalized, and leading students of both groups and show their status in these groups. The first part of the thesis deals with the assessment of the general definition of sociometry and its concept from Jacob L. Moreno, the founder of sociometry as a scientific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lucie Drdová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Sociologie