Mgr. Blanka Jírů

Bakalářská práce

Stanovištní vazba invazních druhů rostlin v nivě Odry

Habitat affinity of invasive plant species in the Odra river floodplain
Anotace:
Práce má za cíl zmapovat výskyt nepůvodních, zejména invazních druhů rostlin v nivě řeky Odry v CHKO Poodří. Na předem zvolených, náhodně lokalizovaných stanovištích přiřazených k různým sedmi biotopům, byly zapsány fytocenologické snímky na plochách o velikosti 16 m2 a v jejich okolí do vzdálenosti 100 m byly sepsány typy biotopů s jejich procentuálním zastoupením a invazní druhy rostlin hodnocené …více
Abstract:
The aim of the thesis is to map the occurrence of alien plants, particularly invasive species of plants in the floodplain of the river Odra in the nature reserve Poodří. The plots were preselected, localized at random and assigned to seven various habitats. The phytosociological plots were made on the areas of 16 m2. In their surroundings up to 100 m, the types of habitats were written down, together …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta