Mgr. Petra Klimešová

Diplomová práce

Kouření - starší školní věk

Older school age - problems of smoking
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou kouření nejprve jako celku, vysvětlením základních pojmů a následně problematikou kouření u žáků staršího školního věku. Práce je zaměřená na zkušenosti žáků s kouřením a na jejich znalosti z této oblasti.
Abstract:
This elaborate concerns the problematics of smoking either in general, explaining basic terms and notions, either concretely teenage smoking. It is focused on teenager's experiences as well as their knowledge in this particular area.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2009
  • Vedoucí: doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta