Terezie AIMOVÁ

Diplomová práce

Divadlo Járy Cimrmana, kritická reflexe her v období 1967-1975

Jara Cimrman´s theatre and the literary ctiticism of the plays in a period from 1967 to 1975
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Divadlo Járy Cimrmana, kritická reflexe her v období 1967-1975" se zaměřuje na poetiku Divadla Járy Cimrmana a na kritickou reflexi her vznikajících v období 1967-1975. Část práce je zaměřena na obecnou charakteristiku divadel šedesátých let 20. století. Přiřazena je obrazová příloha.
Abstract:
La th?se de diplôme ?Le Théâtre Jara Cimrman, la réfléction critique des pi?ces remontantes ? l´époque de 1967 ? 1975? est orientée vers la poétique du théâtre Jara Cimrman et vers la réflection critique des pi?ces écrites de 1967 ? 1975. Un chapitre de la th?se caractérise la création artistique des théâtres tch?ques des anées 60.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Fibiger

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AIMOVÁ, Terezie. Divadlo Járy Cimrmana, kritická reflexe her v období 1967-1975. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta