Mgr. Tereza Švecová

Bakalářská práce

Partnerské vztahy a sexuální život a jejich souvislosti se sebehodnocením ve stáří

Romantic relationships and sexual life and their relationships with self-esteem in old age
Anotace:
Cílem studie bylo rozšířit poznatky o partnerských vztazích a sexualitě seniorů v období raného stáří a zmapovat jejich vztah se sebehodnocením. V souvislosti se sebehodnocením byl výzkum dále zaměřen na osobnostní rysy extraverze, neuroticismus a svědomitost starých lidí. Sledovány byly také souvislosti sexuálního života a sebehodnocení seniorů s jejich socioekonomickými charakteristikami. Data byla …více
Abstract:
The aim of the study was to enrich the knowledge about romantic relationships and sexuality of the elderly and describe their relationship with self-esteem. In connection with self-esteem the research was focused on personality traits extraversion, neuroticism and conscientiousness of the elderly. The connection of sexual life and self-esteem of the elderly with their socioeconomic status was observed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií