Lenka Adamcová

Bakalářská práce

Pocit ohrožení jako možný zdroj pracovní motivace

Sensation of Jeopardy as a Possible Source of Work Motivation
Anotace:
Cílem této práce je zjistit, zda pocit ohrožení může být zdrojem pracovní motivace, nebo naopak nehraje významnou roli v motivaci pracovníka. K průzkumu jsou vybrané motivační faktory (včetně pocitu ohrožení) rozděleny dle Herzbergovy motivační teorie na motivátory a frustrátory, u kterých je zjišťována míra motivace a míra uspokojení na pracovišti. Dílčím cílem práce je zjistit, jaký dopad má pocit …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to determine whether the sensation of jeopardy may be a source of motivation to work, or, conversely, it plays a significant role in motivating staff. The survey has dealt with motivational factors (including sensation of jeopardy) and divided them according to Herzbergs motivation theory on motivators and higyene factors where the degree of motivation and degree …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Miloslava Hiršová
  • Oponent: Irena Míková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49382