Bc. Dana Kupčíková

Master's thesis

Podpora resilience klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

The resilience support of low-treshold effect clients in juvenile centres
Abstract:
Diplomová práce se zabývá podporou resilience klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a jsou zde představeny pojmy související s hlavní výzkumnou otázkou. Ve druhé části práce, metodologické, je objasněn výběr strategie zkoumání a zjišťování. Výzkum založený na kvalitativní strategii byl realizován technikou polostrukturovaných rozhovorů …more
Abstract:
The diploma deals with the resilince support of low-treshold effect clients in youth facilities. It is divided into three parts. The first part is theoretical and introduces facts connected with main research part. In the second methodological part there is a strategy of the research and exploration clarified. The research is based on qualitative strategy and was lead through partly structured interviews …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií