Bc. Zbyněk Koubek

Bakalářská práce

One of a kind, yet similar: The comparison of Death by Terry Pratchett and Neil Gaiman

One of a kind, yet similar: The comparison of Death by Terry Pratchett and Neil Gaiman
Anotace:
Tato bakalářská práce se bude zabývat porovnáním postavy Smrti ve fantasy sérii Discworld Terryho Pratchetta a v Sandmanovském univerzu Neila Gaimana, s přihlédnutím k jejich společnému dílu Good Omens. V úvodu se práce bude zabývat charakteristikou obou postav a představí jejich zobrazení a místo v příběhu. Dále pak tyto postavy porovná a poukáže, v čem jsou si podobné a v čem se liší. Získané informace …více
Abstract:
This bachelor's thesis will compare the characters of Death in Terry Pratchett's Discworld fantasy series and Neil Gaiman's Sandman universe, taking into account their joint work Good Omens. The thesis will begin by examining the characteristics of both characters and introducing their portrayal and place in the story. It will then compare these characters and point out how they are similar and how …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2024
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/h4tr1/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2024
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Nogolová, PhD.
  • Oponent: PhDr. Libor Práger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě