Bc. Dana Carnicella

Diplomová práce

Význam přeshraniční spolupráce pro obce a města

Importance of a cros-border cooperation for communities and towns
Anotace:
Diplomová práce se zabývá významem přeshraniční spolupráce v euroregionu Nisa a jejím vlivem, který ukazuje především na příkladu aktivit obcí a měst. Hlavním cílem bylo ukázat, co přináší do území Libereckého kraje přeshraniční spolupráce a jak se do projektů zapojují aktéři v území. K dosažení cíle práce byly využity rešerše odborné literatury a další dostupné zdroje. Závěrem je zjištění, že přeshraniční …více
Abstract:
The thesis deals with the importance of cross-border cooperation in the Nisa Euroregion and its impact which is demonstrated mainly on the example of municipalities and towns. The main objective was to show what the cross-border cooperation brings to the territory of the Liberec region and how local actors participate in the projects. To accomplish the goal of the thesis, research of literature and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jacqueline Vochozková
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní