Bc. Dana Carnicella

Master's thesis

Význam přeshraniční spolupráce pro obce a města

Importance of a cros-border cooperation for communities and towns
Abstract:
Diplomová práce se zabývá významem přeshraniční spolupráce v euroregionu Nisa a jejím vlivem, který ukazuje především na příkladu aktivit obcí a měst. Hlavním cílem bylo ukázat, co přináší do území Libereckého kraje přeshraniční spolupráce a jak se do projektů zapojují aktéři v území. K dosažení cíle práce byly využity rešerše odborné literatury a další dostupné zdroje. Závěrem je zjištění, že přeshraniční …more
Abstract:
The thesis deals with the importance of cross-border cooperation in the Nisa Euroregion and its impact which is demonstrated mainly on the example of municipalities and towns. The main objective was to show what the cross-border cooperation brings to the territory of the Liberec region and how local actors participate in the projects. To accomplish the goal of the thesis, research of literature and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Jacqueline Vochozková
  • Reader: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní