Michal Iwanejko

Bachelor's thesis

Program zacházení jako prevence vzniku negativních jevů ve výkonu trestu odnětí svobody

The Prison Treatment Program as the Prevention of Negative Effect Source Served a Prison Term
Abstract:
Bakalářská práce se zabývala souvislostí programu zacházení a výskytem negativních jevů ve výkonu trestu odnětí svobody odsouzených mužů. Teoretická část popisuje organizační strukturu Vězeňské služby a související právní úpravu, vymezuje pojem negativní jevy vězení a předkládá přehled programů zacházení. Empirická část práce je věnována intenzitě plnění a preventivnímu významu programů zacházení před …more
Abstract:
This bachelor's thesis discusses the connection between the treatment programme and the occurence of the negative effects of imprisonment of male convicts. The theoretical part focuses on the organizational structure of the Prison Service and related legislation, defines the term "negative effects of imprisonment" and proposes a review of treatment programmes. The empirical part of this thesis focuses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015
Accessible from:: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Iwanejko, Michal. Program zacházení jako prevence vzniku negativních jevů ve výkonu trestu odnětí svobody. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická