Bc. Žaneta Höferová

Bakalářská práce

Mezilidské vztahy učitelů na pracovišti a jejich vliv na pracovní výkon

Relationship between teachers and influence on their work in School
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá mezilidskými vztahy učitelů na pracovišti a posouzením jejich vlivu na pracovní výkon. Teoretická práce se věnuje problematice mezilidských vztahů a činitelů, které mezilidské vztahy učitelů na pracovišti mohou ovlivňovat. Teoretická část si klade za cíl vytýčit a popsat problematiku mezilidských vztahů, osobnosti pedagogů a pedagogických kolektivů, problematiku duševní hygieny …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with interpersonal relationships in the workplace and with the assessment of their impact on job performance. The theoretical part concerns the issues of interpersonal relationships and factors that can affect interpersonal relationships of teachers in the workplace. The objective of this part is aimed at identification and description of interpersonal relationships issues, personalities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
  • Oponent: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy