Theses 

Mezilidské vztahy učitelů na pracovišti a jejich vliv na pracovní výkon – Bc. Žaneta Höferová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy

Bc. Žaneta Höferová

Bakalářská práce

Mezilidské vztahy učitelů na pracovišti a jejich vliv na pracovní výkon

Relationship between teachers and influence on their work in School

Anotace: Bakalářská práce se zabývá mezilidskými vztahy učitelů na pracovišti a posouzením jejich vlivu na pracovní výkon. Teoretická práce se věnuje problematice mezilidských vztahů a činitelů, které mezilidské vztahy učitelů na pracovišti mohou ovlivňovat. Teoretická část si klade za cíl vytýčit a popsat problematiku mezilidských vztahů, osobnosti pedagogů a pedagogických kolektivů, problematiku duševní hygieny, stresu i syndromu vyhoření. Cílem praktické části této bakalářské práce je na základě dotazníkového šetření analyzovat mezilidské vztahy učitelů na pracovišti v oblasti komunikace, spolupráce v pedagogickém kolektivu i mezi pedagogem a vedením školy, a posoudit jejich vliv na pracovní výkon.

Abstract: Bachelor thesis deals with interpersonal relationships in the workplace and with the assessment of their impact on job performance. The theoretical part concerns the issues of interpersonal relationships and factors that can affect interpersonal relationships of teachers in the workplace. The objective of this part is aimed at identification and description of interpersonal relationships issues, personalities of teachers and teaching teams, mental health issues, stress and burnout. The aim of the practical part of this thesis, based on the survey, is to analyze the interpersonal relationships of teachers at work in the field of communication, collaboration in teaching teams and between the teacher and the school management, and assess their impact on job performance.

Klíčová slova: Mezilidské vztahy, Komunikace, Osobnost, Pedagog, Kolektiv, Interpersonal relationship, Communication, Personality, Educator, Team

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
  • Oponent: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 12:26, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz