Mgr. Pavla Polanská

Bakalářská práce

Metylace rostlinných telomerových sekvencí

Methylation of plant telomeres
Anotace:
Mezi epigenetické modifikace řadíme modifikace bazí nukleových kyselin a modifikace histonů. K nejvíce prostudované epigenetické modifikaci patří metylace DNA, v eukaryotických buňkách se vyskytuje převážně metylace na pátém uhlíku cytosinu. Mezi metody studující metylaci DNA řadíme vysokoúčinné separace jako je HPLC a HPCE. Využívány jsou také restrikční endonukleázy, citlivé na metylovaný cytosin …více
Abstract:
Epigenetic modifications involve two main mechanisms, modifications of nucleic acids and histone proteins. DNA methylation is the best known epigenetic modification. Variety of techniques is utilized to determine level of methylated cytosines including high-performance separations (HPLC and HPCE), and methylation sensitive restriction endonucleases. Frequently used approaches are based on conversion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta