Mgr. Ing. Břetislav POKORNÝ, MBA

Diplomová práce

Územní plán obce z pohledu ekologické ekonomie

Municipal Spatial Planning from the Viewpoint of Ecological Economics
Anotace:
Tato diplomová práce ve své teoretické části popisuje problematiku udržitelného rozvoje a územního plánování, jeho cílů, nástrojů a úkolů na pozadí kulturní krajiny a její struktury, složek, funkcí, procesů změn a stability. V další kapitole teoretické části je popsána současná politika a problematika ochrany přírody a krajiny, vytváření ÚSES a základní metody netržního oceňování environmentálních …více
Abstract:
This dissertation, in its theoretical part, describes the issues of sustainable development and spatial planning - its aims, tools and objectives against a background of cultural landscape and its structure, components, functions, processes of change and stability. The next chapter of the theoretical part focuses on the current policy and the issues of nature and landscape conservation, the creation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Seják, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POKORNÝ, Břetislav. Územní plán obce z pohledu ekologické ekonomie. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí