Mgr. Klára Kellerová

Bakalářská práce

Evropská unie a Organizace spojených národů - pozice EU ve vzájemných vztazích

European Union and United Nations - position of the EU in these relations
Anotace:
Cílem práce je hodnocení vztahů Evropské unie a OSN a vzájemné spolupráce, zaměří se na analýzu, do jaké míry je EU schopná ovlivňovat dění na půdě Valného shromáždění a Rady bezpečnosti. Zkoumané téma tvoří také otázka, zda státy EU jednají jednotně v OSN a posilují tím její pozici. Práce hodnotí uvedením několika příkladů, do jaké míry je EU schopná prosadit své zájmy na půdě OSN v konkrétních oblastech …více
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis is to evaluate relations and cooperation of the EU and the UN. It focuses on analyzing the extent to which the EU is able to influence events in the General Assembly and the Security Council. Researched topic is also the question whether the EU member states act uniformly and strengthen the EU´s position. On several examples it evaluates the ability of the EU to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Marián Belko, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia