Bc. David Ripel

Bakalářská práce

Friedrich Nietzsche a nacismus

Friedrich Nietzsche and nazism
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vztah filozofa Friedricha Nietzscheho a nacistického hnutí s cílem vytvoření vlastního stanoviska k celé problematice.
Abstract:
This thesis is focused on relationship between philosopher Friedrich Nietzsche and nazi movement with the intent of shaping my own opinion on the issue.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
  • Oponent: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání