MUDr. Kristína Musilová, Ph.D.

Doctoral thesis

Orální zdraví dětí ve věku 13 - 15 let, vztah mezi jeho ukazateli a genetickým pozadím

Oral health state of 13-15 year-old children, the relationship between its indicators and genetic background
Anotácia:
Řada literárních údajů nasvědčuje tomu, že mezi rizikové faktory vzniku zubního kazu a parodontopatií u dětí patří nejenom lokální noxy, ale také další faktory jako je zdravotní stav v průběhu dětství a vzdělání rodičů. Ukazuje se rovněž, že tyto choroby mohou mít i genetické pozadí. Cílem naší práce bylo posoudit v retrospektivní studii vztah mezi přítomností kazu a výskytem a stupněm gingivitidy …viac
Anotácia:
významný vztah ke gingivitidě byl zjištěn u složeného genotypu obou variant genů (p<0.05). Interakci MMP-9 a IL 18 je tedy možno považovat za rizikový faktor pro vznik gingivitidy u dětí. Analýza ACE I/D polymorfizmu u dětí bez kazu a s kazem ukázala signifikantní rozdíl mezi dětmi s KPE 0 a KPE ≥4 (p<0.01). Je tedy možno jej považovat za rizikový faktor pro vznik zubního kazu ve stálé dentici …viac
Abstract:
A considerable body of evidence has shown that caries and gingivitis risk factors involve not only local noxious influences, but also another factors as the parental educational level (PEL) as well as health status in early childhood may play a significant role in dental caries/gingivitis development. Recently, genetic background was found to influence predisposition to dental caries and gingivitis …viac
Abstract:
rmore, a highly significant association of the composite genotype (formed by the variant of both genes) with gingivitis was found (p<0.05). Analysis of ACE I/D polymorphism in children without and with caries showed significant difference between children with DMFT = 0 and DMFT ≥4 (p<0.01). The results demonstrated relatively high caries experience, low level of gingival inflammation and relation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2018
  • Vedúci: prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
  • Oponent: doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta