Erika VALALIKOVÁ

Bakalářská práce

Bolest a aktivity denního života

Pain and activities of daily living
Anotace:
Cieľom bakalárskej práce je zmapovanie oblastí ktoré sú zasiahnuté bolesťou pri vykonávaní aktivít denného života. Práca je zložená z dvoch hlavných častí- teoretická časť a praktická časť. Obsahom teoretickej časti je základná definícia bolesti, fyziológia bolesti, základné rozdelenie typov bolesti a základy v liečbe bolesti. Ďalej v práci popisujem psychologické aspekty ktoré so sebou bolesť nesie …více
Abstract:
Aim of the bachelor thesis is mapping areas which are affected by pain in carrying out activities of daily life. The bachelor thesis has two main parts a theoretical part and a practical part. Contain of a theoretical part is the basic definition of pain, pain physiology, basic division of pain types and the foundations in the treatment pain. Further, I describe psychological aspects of pain. In conclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Hana Korunková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALALIKOVÁ, Erika. Bolest a aktivity denního života. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.