Taťána Jurásková

Bakalářská práce

Vzdělávání zaměstnanců zabezpečujících péči v domovech pro seniory

Education of Employees Providing Care at Homes for Seniors
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou vzdělávání zaměstnanců zabezpečujících péči v domovech pro seniory. Teoretická část je zaměřena na přínos celoživotního vzdělávání dospělých, přínos gerontagogiky a sociální andragogiky. Dále se zabývá fungováním do-movů pro seniory s požadavky na vzdělávání zaměstnanců, která jsou nezbytně nutná pro práci se seniory. Praktická část bakalářské práce zjišťuje …více
Abstract:
This bachelor´s work deals with issues of educating employees that sustain care in "seniors´ homes". The theoretical part is aimed to the benefit of lifelong learning of adults, the benefit of gerontagogics and social andragogics. It further deals with functioning of "sen-ior´s homes" with requirements for educating employees that are vital for work with sen-iors. The practical part of the bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016
Zveřejnit od: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Včelařová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jurásková, Taťána. Vzdělávání zaměstnanců zabezpečujících péči v domovech pro seniory . Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe