Stanislav Fajfr

Bakalářská práce

Servisně orientovaná architektura (SOA) a WCF (Windows Communication Foundation) pro psaní distribuovaných aplikací

Service Oriented Architecture and WCF
Anotace:
První část práce se věnuje servisně orientované architektuře. Od popisu základních elementů architektury se dostává ke klíčovým prvkům, kterými jsou služby. Zabývá se jejich klasifikací, významem, vlastnostmi a komunikací mezi nimi. Závěr nastiňuje doporučené bezpečnostní opatření. Druhá část představuje platformu Windows Communication Foundation od nutných základů až po pokročilá témata, jakými jsou …více
Abstract:
A service oriented architecture is a subject of the first part. It describes some basic issues and comes to key elements of a SOA, which are services. Next chapter discusses their classification, purpose, properties and communication with each other. The end of this part shows up recommended security strategies. The second part introduces Windows Communication Foundation platform from basic to advanced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jan Kožusznik
  • Oponent: Lumír Návrat

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika