Theses 

Synergické působení vodního sytostního deficitu a extrémní ozářenosti na aktivitu stomat – Veronika MORAVCOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biologie - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Veronika MORAVCOVÁ

Bakalářská práce

Synergické působení vodního sytostního deficitu a extrémní ozářenosti na aktivitu stomat

Synergy action of water saturation deficit and extreme irradiation on the activity of stomata

Anotace: Na rostliny působí mnoho stresorů, ale nedostatek vody je nejvýznamnější limitující faktor, který negativně ovlivňuje fyziologické procesy v rostlinách, zejména v suchých letních obdobích. Nedostatek vody působí vždy v kombinaci s dalšími stresovými činiteli, nejčastěji s extrémní ozářeností. Hlavní úlohu v hospodaření s vodou vykonávají průduchy, které jako první zaznamenávají jakékoli změny ve vodní bilanci. Experimentální část práce analyzuje a kvantifikuje změny v biomotorice průduchů při působení sucha a extrémní ozářenosti.

Abstract: Plants are affected by many stressors, but the deficit of water is the most limiting factor that negatively affects the physiological processes in plants, especially in the dry summer periods. Deficit of water is always combined with other stress factors, the most extreme irradiation. The main role in water management performs stomata which first record any changes in water balance. Experimental part analyzes and quantifies changes in movements under the effects of drought and extreme irradiation.

Klíčová slova: stres, průduchy, nedostatek vody, vodní bilance, ozářenost, kyselina abscisová

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42311 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

MORAVCOVÁ, Veronika. Synergické působení vodního sytostního deficitu a extrémní ozářenosti na aktivitu stomat. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 21:26, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz