Bc. Michaela Kalousková

Master's thesis

Kvalita života pracujících seniorů

Quality of Life of Working Seniors
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá kvalitou života pracujících seniorů. Obsah je rozdělen do dvou částí (teoretické a empirické).Teoretická část je věnována problematice stárnutí, stáří (definice, periodizace, změny spojené se stárnutím a stářím, demografie stárnutí), kvalitě života seniorů (pojem, definice, historie, přístupy, dimenze, metody a nástroje měření, podpora kvality života seniorů). Práce dále podrobněji …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the quality of life of senior citizens who are still working. The contents are divided into two parts, theoretical and empirical.The theoretical part deals with the problem of the aging process, old age (definition, temporal segmentation, changes connected with the aging process and old age, demography of the aging process), and the quality of life of senior citizens …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedúci: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Soňa Šestáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta