Bc. Vendula Jachanová

Bakalářská práce

Jak literatura pro děti a mládež přispívá k rasové snášenlivosti

As literature for children and young people contributes to racial tolerance
Anotace:
Práce se zabývá díly z literatury pro děti a mládež, která se týkají etnické tematiky. Cílem je poukázat na možnost využití knih k multikulturní výchově a přispět tak k rasové snášenlivosti. Ve svých závěrech budu vycházet z interpretační analýzy konkrétních děl. Pomocí literárního rozboru budou ukázány konkrétní příklady, jak lze bojovat s předsudky vůči národnostním menšinám.
Abstract:
The piece of work deals with writings from the literature for children and youth which relate to the ethnic issue. The aim is to highlight the possibility of using books for multicultural education and so contribute to racial tolerance. I am going to proceed from the interpretative analysis of the particular pieces of work in the conclusion. The specific examples how is possible to struggle with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta