Mgr. et Mgr. Lenka Bublíková

Bakalářská práce

Specifika ontogeneze řeči u dětí vyrůstajících v bilingvním prostředí

Speech development specifics of children from bilingual environment
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou Specifika ontogeneze řeči u dětí vyrůstajících v bilingvním prostředí. Práce je rozdělena do tří částí. První část charakterizuje všeobecně vývoj řeči u dětí, jazykové roviny působící ve vývoji řeči a faktory, které mohou řečový vývoj ovlivnit. Druhá část práce je zaměřena na bilingvismus. Definuje pojem bilingvismus, klasifikuje ho dle několika kritérií a popisuje vývoj …více
Abstract:
The Thesis subject is Specifics of the Speech Ontogeny of Children from Bilingual Environment. The Thesis is divided into three parts. The first part characterizes general development of children's speech, language levels affecting the speech development and factors influencing a development of speech. The second part is focused at bilingualism. It defines the term, classifies it according to several …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika