Magdalena KUPKOVÁ

Bakalářská práce

Hry zaměřené na práci s agresivitou dětí v mateřské škole

Games aimed at working with aggression of children in kindergarten
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou agresivity dětí předškolního věku a jejího zmírnění. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů agrese, agresivity a dětské agresivity, jsou zde popisována specifika předškolního věku, pojem hra a jak si děti hrají, a také hodnotící modely v pedagogice, z nichž jeden z nich je užíván k realizaci praktické části. Cílem praktické části je zjistit, která z vybraných …více
Abstract:
This thesis deals with aggression of preschool children and its reduction. The theoretical part defines the basic concepts of aggression, aggressiveness, children?s aggression; it describes specifics of preschool age, the concept of game and how children engage in games, as well as evaluatio nmodels in education, one of which is applied in realization of the practical part of the thesis. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015
Zveřejnit od: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bohdana Richterová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUPKOVÁ, Magdalena. Hry zaměřené na práci s agresivitou dětí v mateřské škole. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace