Ing. Pavel Smola

Bakalářská práce

Interní komunikace jako strategický prostředek managementu pro dosažení souladu se zaměstnanci s důrazem na krizovou situaci ve firmě

Internal communication as a strategic resource management to comply with staff, with emphasis on crisis in the company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá interní komunikací jako strategického prostředku managementu pro dosažení souladu se zaměstnanci s důrazem na krizovou situaci ve firmě. Teoretická část se zabývá rozborem krizí, jejích typů, příčinami a krizovou komunikací. V praktické části je popsána společnost XY, ve které došlo ke krizové situaci způsobené nedostatečným informováním o změnách vlastníka. Součástí …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on internal communication as a strategic resource management to comply with staff, with emphasis on crisis in the company. The theoretical part deals with the definitions, types and causes of the crisis, and crisis communications. In the practical part of this study is described the Company XY in which was the main cause of crisis situation the insufficient informing about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: Ing. Tereza Dvořáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace