Bc. Andrea Šikulová

Master's thesis

Analýza připravenosti IS MU na implementaci referenčního modelu SCORM

Analysis of IS MU Readiness for SCORM Implementation
Anotácia:
Výuka pomocí e-learningových nástrojů tvoří důležitou součást standardního vzdělávacího procesu studentů v prezenční a především v kombinované či celoživotní formě studia. Přenositelnost již vytvořených studijních materiálů mezi informačními systémy je logickým vyústěním tohoto trendu. Nezbytným předpokladem pro vypracování diplomové práce je podrobné seznámení s referenčním modelem SCORM (Sharable …viac
Abstract:
Teaching with the usage of e-learning tools is one of the important parts of the standard procedure of learning, not only for the full-time study mode but mainly for the combined form and lifelong learning. This trend leads to the portability of created study materials between different information systems. When creating this diploma thesis I had to familiarize myself with two necessary preconditions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2008
  • Vedúci: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
  • Oponent: RNDr. Miroslava Misáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky