Anzer Khan, M.Sc.

Doctoral thesis

Elucidation of the role of RNA editing enzyme Adar in Drosophila

Elucidation of the role of RNA editing enzyme Adar in Drosophila
Anotácia:
ADAR RNA editující enzymy deaminují adenosin na inosin ve dvouřetězcové RNA. Inosin je během translace obvykle překládán jako guanosin, díky čemuž dochází k diverzifikaci proteinů přítomných v organismu. ADARy byly poprvé biochemicky popsány před 30 lety. Rozličné modelové organismy nám poodhalily rozsah biologických účinků ADAR enzymů jak během vývoje, tak i v normálních fyziologických funkcích. Zatímco …viac
Abstract:
ADAR RNA editing enzymes deaminate adenosine bases to inosines in double-stranded RNA. During translation, inosine is usually read as guanosine and this diversifies the proteins present in the organism. ADARs were first identified biochemically over 30 years ago and different genetic model organisms have revealed the range of the biological effects ADAR enzymes have in development as well as in normal …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 10. 2020
  • Vedúci: prof. Mary Anne O'Connell, PhD.
  • Oponent: doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D., prof. RNDr. Marek Jindra, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / odbor:
Biomolecular chemistry and bioinformatics / Biomolecular chemistry and bioinformatics

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.