MUDr. Martina Pokorná, Ph.D.

Disertační práce

Odborná příprava vojenských profesionálů na činnost v krizi a ve válce z oblasti vojenského zdravotnictví

Special training of military medical professionals for activity in crisis and war area of military health care
Anotace:
Disertační práce se zabývá problematikou odborné přípravy vojenských zdravotnických profesionálů, zejména vojenských všeobecných lékařů, na činnost v krizi a za války se zaměřením na pregraduální a povinné vzdělávání a výcvik. V první části disertační práce je popisován minulý i současný stav vojenského zdravotnictví, vojenského zdravotnického školství, pedagogická zátěž v pregraduální výuce pro studenta …více
Abstract:
The doctoral thesis deals with a special training of military medical professionals, especially military general practitioners, for their activities in crisis and war focused on undergraduate and compulsory education and training. Past and present situation of military health care, military medical education, educational stress during the undergraduate training of students of military general medicine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 4. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Vojtěch Humlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta