Bc. Zuzana Nepovímová

Master's thesis

Klasifikace indikátorů udržitelného rozvoje na úrovni regionu a jejich zhodnocení

Clasification of sustainable development indicators of the region and their assessment
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá indikátory trvale udržitelného rozvoje na úrovni regionu a obcí. V úvodní části této práce jsou vymezeny základní pojmy, například trvale udržitelný rozvoj, indikátory, jejich klasifikace apod. Praktická část je zaměřena na indikátory trvale udržitelného rozvoje určené pro obce I. a II. stupně, které byly vyvinuty za účelem jednoduššího a kvalitnějšího systému informační …more
Abstract:
This thesis deals with the indicators of sustainable development at regional level. In the first part of this work are basic concepts such as sustainable development indicators, classification, etc. The practical part focuses on indicators of sustainable development for communities I and II. level, which have been developed for simpler and better system of information flows, and the management of small …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Nepovímová, Zuzana. Klasifikace indikátorů udržitelného rozvoje na úrovni regionu a jejich zhodnocení . Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní