PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Disertační práce

Determinanty integračního procesu žáků se sluchovým postižením

Determinants of Integration of Hearing Impaired Pupils
Anotace:
Rostoucí počet žáků se sluchovým postižením integrovaných v běžných školách klade vysoké nároky na připravenost učitelů. Hlavním cílem výzkumu bylo zmapování postojů současných a budoucích učitelů k problematice sluchového postižení a k integraci dětí s vadami sluchu do běžných škol. Cílovými skupinami byli studenti prezenčního studia učitelských oborů a učitelé jihomoravských základních škol a víceletých …více
Abstract:
Growing number of hearing-impaired pupils integrated in regular schools poses high requirements on their teachers. The main research objective was to identify and analyze attitudes of future teachers and teachers in service towards the integration of children with hearing impairments into regular schools. Target groups of the research survey consisted of students – future teachers – and teachers in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 11. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté)