Theses 

Strategie řízení značky – Bc. Lenka Kuželová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika

Bc. Lenka Kuželová

Diplomová práce

Strategie řízení značky

Strategic brand management

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou Strategického řízení značky. Vychází z teoretických poznatků, které jsou vysvětleny v první části této práce. Je popsán pojem značka, vymezen význam značky pro marketing a proces strategického řízení značky. Diplomová práce se zaměřuje na značku potravinového řetězce Lidl v České republice. Praktickou část práce tvoří představení značky Lidl a provedení dotazníkového šetření. Cílem diplomové práce je zhodnotit současný stav značky a jejího vnímání zákazníky, odhalit nevyužité příležitosti a navrhnout opatření, která povedou ke zlepšení celkové image a k odstranění případných nedostatků ve strategii řízení značky

Abstract: The diploma thesis deals with issues of Brand Management Strategy. It is based on theoretical knowledge, explained in the first part of the thesis. Theoretical part describes the term brand and defines the importance of a brand for marketing and brand management strategy process. The diploma thesis is focused on the brand of the food chain Lidl Czech Republic. The practical part focuses on introduction and analysis the brand Lidl. The thesis aims to assess the current status of the brand and its perception by customers, uncover missed opportunities, and propose steps that could improve the image and will remove any deficiencies in brand management strategy.

Klíčová slova: Značka, Strategické řízení značky, Prvky značky, Marketingová strategie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2015
  • Zveřejnit od: 21. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33036 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

Kuželová, Lenka. Strategie řízení značky. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 18:40, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz