Bc. Lucie Žáčková

Diplomová práce

Životní styl a recidiva osob po výkonu trestu odnětí svobody

Lifestyle and recidivism of people after imprisonment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vybranými prvku životního stylu a jejich vztahem ke kriminální recidivě. Zaměřuje se na osoby, které jsou více než šest měsíců po výkonu trestu odnětí svobody. Cílem této práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: "Jaký je vztah vybraných prvků životního stylu a kriminální recidivy podle výpovědi osob po výkonu trestu odnětí svobody?" Diplomová práce je rozdělena do tří …více
Abstract:
The objective of the thesis is to analyze, whether the selected elements of lifestyle influence criminal recidivism. It deals with individuals, which were discharged from jail six or more months ago. The main research question is: “How are the selected parts of lifestyle, based on the statement of persons after imprisonment, related to criminal recidivism?” The thesis is divided into three main parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Marija Wazi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií