Bc. Ondřej Špaček

Diplomová práce

Umělé neuronové sítě v řízení systémů

Artificial Neural Networks in Systems Control
Anotace:
Předmětem této práce je implementace vlastního regulátoru založeném na neuronové síti a následné porovnání oproti jiný běžným regulátorům. Implementovaný algoritmus řízení umělou neuronovou sítí je otestován jak v simulaci v programu Simulik, tak na reálném modelu v laboratoři. Teoretická část se zabývá umělými neuronovými sítěmi, jejich použitím v identifikací a v regulaci. Úvod praktické části je …více
Abstract:
The main subject of this master thesis is an implementation of artificial neural network controller and subsequently comparison of other typical controllers, with implemented artificial neural network controller. Algorithm of artificial neural network is tested in simulation and on a real model in the laboratory. Theoretical part of this thesis is about artificial neural networks and their uses in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Špaček, Ondřej. Umělé neuronové sítě v řízení systémů. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika