Bc. Marta MUNDILOVÁ

Diplomová práce

Práce Policie České republiky s Romy

Work of the Police of the Czech Republic with the Roma community
Anotace:
Anotace Práce Policie České republiky s Romy . Diplomová práce analyzuje a popisuje jednotlivé mechanismy Policie České republiky ve vztahu s romskou menšinou. Česká republika je multikulturní společnost. Jedním z úkolů policie je dohlížet na dodržování rovnosti jedinců a adekvátně přistupovat k osobám, které se od většinové společnosti odlišují. Harmonické vztahy s romskou menšinou nejsou samozřejmostí …více
Abstract:
Annotation Work of the Police of the Czech Republic with the Roma community. The thesis focuses on analysis and description of individual mechanisms of the Police of the Czech Republic in relation to the Roma minority. The Czech Republic is a multi-cultural society.One of the tasks carried out by police forces is to survey observance of egality of individuals and ensure an adequate approach to persons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2010
Identifikátor: 16807

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUNDILOVÁ, Marta. Práce Policie České republiky s Romy. Brno, 2010. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe