Jiří PAČKA

Bakalářská práce

Farmy pro výkrm prasat z hlediska produkovaného hluku do okolí.

Farms for fattening pigs in terms of noise emitted into the environment.
Anotace:
Chránit životní prostředí je jedním z nejdůležitějších úkolů konce dvacátého a začátkem jednadvacátého století. A hluk je vedle daleko hmatatelnějšího znečišťování ovzduší a vod jedním z nebezpečí životního prostředí. V chovu prasat jako u jiných chovů je i zde využití mechanizace běžná věc, která však způsobuje hlukovou zátěž. Úkolem této bakalářské práce bylo změřit šíření hluku do okolí od stáje …více
Abstract:
Protecting the environment is one of the most important tasks of the late twentieth and early twenty-first century. Noise is in addition to much more tangible pollution of air and water also one of the environmental hazard. Usage of mechanization at the pig breeding causes noise pollution so the main task of this bachelor thesis was to measure the spread of noise from the near stalls . Measure values …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
Identifikátor: 19110

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Marie Šístková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAČKA, Jiří. Farmy pro výkrm prasat z hlediska produkovaného hluku do okolí.. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zemědělství / Zemědělská technika, obchod, servis a služby

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4djqvv 4djqvv/2
24. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
24. 5. 2011
Bulanova, L.
25. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.