Jana PŘEDOTOVÁ

Bakalářská práce

Problematika ošetřovatelské péče u klienta s celkovou a epidurální, spinální anestézií

Problems in nursing care for klient with general and epidural, spinal anesthesia
Anotace:
Abstrakt:Problematika ošetřovatelské péče u klienta s celkovou a epidurální, spinální anestézií Tématem bakalářské práce je ??Problematika ošetřovatelské péče u klienta s celkovou a epidurální, spinální anestézií. Práce má tři cíle. Prvním cílem je zmapovat znalosti sester v oblasti celkové anestézie. Dalším cílem je zmapovat sesterské znalosti v oblasti epidurální, spinální anestézie. Třetím posledním …více
Abstract:
Abstract:Problems of nursing care for a client with general and epidural spinal anaesthesia.The topic of the Bachelor Thesis is ?Problems of nursing care for a client with general and epidural spinal anaesthesia?. The Thesis has three goals. The first goal is to map the knowledge of the general anaesthesia issues among nurses. The next goal is to map the knowledge of epidural spinal anaesthesia among …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011
Identifikátor: 21367

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Alena Polanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŘEDOTOVÁ, Jana. Problematika ošetřovatelské péče u klienta s celkovou a epidurální, spinální anestézií. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4dnhqk 4dnhqk/2
3. 5. 2011
Složky
Soubory
Bulánová, L.
4. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.