Theses 

Návrh všeobecných opatření ke snížení nehodovosti a úrazovosti v provozu dopravních prostředků na základě analýzy systému "člověk - technika - prostředí". – Jan MIKULÁŠEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jan MIKULÁŠEK

Diplomová práce

Návrh všeobecných opatření ke snížení nehodovosti a úrazovosti v provozu dopravních prostředků na základě analýzy systému "člověk - technika - prostředí".

Universal precaution proposal to accident frequency and accident rate decrease in traffic be based of "human - technology - enviroment" system analysis.

Anotace: V diplomové práci je provedena analýza rizik, škod a úrazů v oblasti provozu dopravních prostředků a na jejím základě vypracován návrh změn ve prospěch snížení počtu havárií a úrazů v České Republice.

Abstract: In this thesis is performed the risk analysis, harms and injuries for the delivery equipment operation area. On the basis of these analysis was work out the proposal of changes for the traffic accident, injuries in the Czech Republic.

Klíčová slova: bezpečnost silničního provozu, dopravní nehoda, dopravní prostředek, řidič

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2007
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2007
  • Identifikátor: 3135

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2007
  • Vedoucí: Ing. Ivo Celjak, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2007 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

MIKULÁŠEK, Jan. Návrh všeobecných opatření ke snížení nehodovosti a úrazovosti v provozu dopravních prostředků na základě analýzy systému "člověk - technika - prostředí".. Č. Bud., 2007. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 21:28, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz