Radek MÁLA

Bakalářská práce

Povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie ČR při radiačních haváriích na Jaderné elektrárně Temelín

Activation soldiers of the Czech Army for fullfilling Police's tasks in the case of radiation accidents in nuclear Power Plant Temelín.
Anotace:
Jedním z úkolů Armády ČR nevojenského charakteru na základě zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky je situace, kdy mohou být vojáci Armády ČR vyzváni k plnění úkolů Policie ČR, pokud síly a prostředky Policie ČR nebudou dostatečné k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, a to na dobu nezbytně nutnou. K plnění zmíněných úkolů na základě Vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny …více
Anotace:
ho havarijního plánu Jaderné elektrárny Temelín, mírou radiačního ohrožení zasahujících osob, dodržováním bezpečnostních opatření, stanovenými podmínkami pro nasazení a hrozícím nebezpečím.
Abstract:
One of non-military tasks of Army of the czech republic based on the act 219/1999 col. on the armed forces of ČR is a situation when the Army of the Czech soldiers may be called up to perform the tasks of the Police of the Czech republic, unless the forces and resources of the Police of the Czech republic are sufficient to ensure an internal order and safety, namely for the time necesssary. Based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2014
Zveřejnit od: 12. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Bc. Josef Kovář

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÁLA, Radek. Povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie ČR při radiačních haváriích na Jaderné elektrárně Temelín. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 8. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4do1pi 4do1pi/2
12. 8. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
12. 8. 2014
Bulanova, L.
13. 8. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.