Bc. Kateřina Štěpařová

Diplomová práce

Zkušenosti rodičů a pedagogických pracovníků s využitím Dennyho metody pro dítě s PAS

Parents' and pedagogical personnel's experience in using Denny's method when coping with child's ASD
Anotace:
Diplomová práce s názvem Zkušenosti rodičů a pedagogických pracovníků s využitím Dennyho metody pro dítě s PAS popisuje osobní zkušenosti pedagogických pracovníků a rodiče s využitím Dennyho metody při práci s autistickým dítětem. Teoretická část práce informuje o metodách zakládajících se na využití vizualizace (video modelování a Dennyho metoda). V empirické části je popsáno výzkumné kvalitativní …více
Abstract:
The diploma thesis titled Parents' and pedagogical personnel's experience in using Denny's method when coping with child's ASD describes personal experience of pedagogical personnel and parents in using Denny's method when working with an autistic child. The theoretical part informs about methods that are based on the use of visualization (video modeling and Denny's method). The empirical part describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta