Mgr. Ivo MIKSCH

Diplomová práce

Uplatnění metod zážitkové pedagogiky ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

The Use of Methods of Experiential Education in Educational Facilities for Children with Institutional Care or Juvenile Correctional Education.
Anotace:
Cílem této práce je pojednat o možnostech využití metod a disciplín zážitkové pedagogiky a jejich vlivu na osobnostní rozvoj člověka. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části shrnujeme základní znalosti o pedagogice, zážitkové pedagogice včetně jejich charakteristických znaků a principů, školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a klasifikování poruch chování z pohledu společenských …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the possibilities of use of methods and disciplines of experiental education and thier influence on personal development and promotion. The text is divided into two main parts. In the theoretical part we resume background knowledge of pedagogy, experiental education including thier features end principles, educational institutions for the implementation of institutional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 4. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petr Křenek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKSCH, Ivo. Uplatnění metod zážitkové pedagogiky ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 21. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta